Vleermuiskelders

Omdat er 's winters nauwelijks insecten rondvliegen, houden de in Nederland en België voorkomende soorten een winterslaap, waarbij ze hun metabolisme tot een uiterst laag pitje terugdraaien en hun lichaamstemperatuur maar net boven het vriespunt blijft. 


Vleermuiskelder principe.jpg

Een ijskelder. Bron: www.vleermuizeninfo.be

Om te overwinteren zoeken vleermuizen graag een rustige, veilige omgeving met een stabiel klimaat. Koel, vorstvrij en niet te droog. Natuurlijke grotten bijvoorbeeld, maar die hebben we niet in de Flevopolders. En we hebben ook geen ijskelders zoals die op oude landgoederen in de rest van Nederland her en der wel voorkomen. 

Nieuwbouw

IMG 1154.JPGVleermuiskelder-2.jpgVleermuiskelder-1.jpg

Om in de Flevopolders overwinteringsverblijven voor vleermuizen te realiseren, moeten we de handen uit de mouwen steken, en iets nieuws gaan bouwen. Bijvoorbeeld door het ingraven van betonnen "duiker-elementen", en die met een dikke laag aarde af te dekken. 

De foto's hiernaast maken duidelijk hoe zo'n kelder er dan uit kan zien.

In samenwerking met onze partners en sponsors wordt nu onderzocht of, en zo ja; waar we zo'n nieuw winterverblijf kunnen realiseren. 

Daarbij dienen we niet alleen rekening te houden met de potentiële aanwezigheid van vleermuizen en hun behoefte om hier te overwinteren, maar ook met de inpassing in het Flevolandschap. 

Ambities 2017-2018

Vóórdat we de volgende stappen kunnen zetten om een vleermuiskelder te realiseren, hebben we nog vele vragen te beantwoorden, toestemming van de betrokken eigenaren, beheerders en organisaties te verkrijgen, en de nodige financiële middelen te verwerven.

Op dit moment zijn er drie locaties die we onderzoeken en zodra er nieuws is, zullen we dat hier melden. 

 

Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2018   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER