Home

In de Flevopolders staan nog weinig grote, oude bomen of oude gebouwen waar vleermuizen in kunnen wonen. Desondanks worden er diverse soorten vleermuizen waargenomen die vanaf het oude land in de polder komen foerageren. Er lijkt voldoende te eten te zijn... 

Logo Landschapsbeheer.jpg

In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland is in 2016 een project gestart om méér vleermuizen onderdak te bieden in de provincie, meer onderzoek te doen naar vleermuizen, en om meer bekendheid te geven aan vleermuizen in de polder.


Projectdoelstellingen

(1) Vleermuiskasten 

Het oorspronkelijke en enige doel was om een nieuw type vleermuiskast te ontwikkelen en te plaatsen in de Flevopolders. Om bezoekende vleermuizen de gelegenheid te bieden in de polder te overnachten, of misschien wel nieuwe kolonies te stichten.

Voor het vervaardigen en plaatsen van deze kasten heeft het Streekfonds Flevoland in 2016 een initiële financiële bijdrage gegeven. 


Per 31 december 2018 hebben we

25  T3-kasten geplaatst op 19 locaties


(2) Monitoring 

De tweede doelstelling gaat over het plannen en uitvoeren van monitoring, waarmee het gebruik van de kasten kan worden aangetoond en waarmee meteen waardevolle data ter beschikking komt over aantallen en soorten vleermuizen in de polder.

In 2017 en 2018 hebben studenten Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool in Almere praktijkopdrachten uitgevoerd op het gebied van monitoring.


(3) Educatie 

In Nederland, en in Flevoland treffen we verschillende soorten vleermuizen aan. Als snel ontstonden daarom aanvullende vragen en doelstellingen om bezoekers van de (natuur-) gebieden waar de kasten staan te informeren en meer vertrouwd te maken met de aanwezigheid van deze unieke en fascinerende dieren.  

In samenwerking met Stichting Stad en Natuur Almere worden hiervoor verschillende activiteiten ontplooid en gecoördineerd.We zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren die ons willen steunen met hulp, contacten, realisatie, of met financiële bijdragen.


Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2021   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER