Locaties

De Provincie Flevoland is een uitgestrekt gebied met vele mogelijkheden om vleermuiskasten te plaatsen. In nauw overleg met de gebieds- en natuurbeheerders hebben we sinds 2016 nieuwe vleermuiskasten geplaatst op deze locaties:

Scroll of zoom in, en klik op een kast voor meer informatie. 

Suggesties

Belangstellenden hebben deze suggesties gedaan voor locaties om vleermuiskasten te plaatsen:

We zullen al deze locaties in overweging nemen en stappen zetten om toestemming van eigenaren of beheerders te krijgen. Als het mogelijk is op deze locaties kasten te plaatsen, en we daar funding voor kunnen krijgen, gaan we dat ook zeker doen. 

Graag bedanken wij iedereen voor deze suggesties. Wij zullen u persoonlijk op de hoogte houden van de mogelijkheden en ontwikkelingen tot plaasting.

Heeft u ook een suggestie, laat het ons dan weten via ons contactformulier.

Eigen initiatieven

Wij zijn ook erg blij met berichten dat dit project tot de verbeelding spreekt en dat er eigen kasten gemaakt en geplaatst worden. Soms omdat men niet kan of wil wachten op een kast uit het project, soms ook omdat men gewoon zin en de gelegenheid heeft zelf aan de slag te gaan.

Dit zijn de kasten die op eigen initiatief geplaatst zijn:

  1. In het Voedselbos van de Sieradenbuurt, Almere
  2. Op de Volkstuinenvereniging het Gelders Hout, Lelystad
  3. De vleermuiskast van Arjen van Ark
  4. De vleermuiskast van Nitz Neder-Helman
  5. De vleermuiskasten van Lingborgh College
Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2019   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER