9: Op het Floriade terrein

Logo Floriade.jpg

In 2022 is Almere gastheer voor de Wereldtuinbouw-tentoonstelling Floriade. 


Het Floriadeterrein ligt tegenover het stadscentrum van Almere Stad, aan de andere kant van het Weerwater: op Utopia, het Weerwatereiland en aan weerszijden van de A6. 

Floriade01.jpg

De eilanden zijn ontstaan door het opnieuw (‘weer water’) afgraven van de drooggelegde zeekleibodem voor de ophoging van woonwijken in Almere Stad. De inrichting van met name het Weerwatereiland herinnert aan de vroege ontginningsperiode – toen het Weerwatereiland nog geen eiland was – en waarin stadsdelen van elkaar gescheiden werden door de aanplant van bosgebieden. Bij die aanplant werd voor de ontwatering van de natte en onstabiele ondergrond gekozen om greppels te graven. De bomen werden op kleine terpjes geplaatst (rabatten genoemd) die nog steeds herkenbaar zijn in de structuur van de bodem.

Floriade02.jpg

Op maandag 16 januari zijn de eerste werkzaamheden op het Floriadeterrein gestart met het rooien van bomen op het Weerwatereiland. Waardevolle bomen blijven behouden. Ter vervanging van de bomen op het eiland die rust- en verblijfplaats voor vleermuizen zijn, worden vier T3 vleermuiskasten geplaatst. Een vijfde kast wordt geplaatst bij het kantoor van de Floriade, de voormalige Duikschool.

Eind augustus troffen we deze dwergvleermuis aan in de kast bij het kantoor:

Duikschool 30-08.jpg

De kast bij het kantoor is in 2017 opgenomen in de monitoring door studenten van Hogeschool Aeres die dit rapport hebben opgeleverd.

Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2021   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER