1: op Stadslandgoed De Kemphaan

Logo Stad-en-Natuur.jpg20160422 De eerste bewoner

De eerste kast is op 22 april 2016 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de organisaties die het project mogelijk maken, in gebruik genomen.

Deze locatie is om twee redenen gekozen: 

1: Stadslandgoed De Kemphaan is een bekende locatie binnen Almere waarmee we bij het plaatsen van de kast voor een stuk goede publiciteit konden zorgen.

2: Deze plek geeft voldoende aanleiding om te verwachten dat vleermuizen de kast zullen vinden en gaan gebruiken: in een rustige omgeving langs een watergang tussen bomenrijen.

De kast staat vrij in het veld, en is ons "prototype", waarmee we laten zien dat het mogelijk is een dergelijke kast te maken en te plaatsen, en waarmee we kunnen vaststellen dat een kast als deze inderdaad gebruikt wordt. Het idee achter het ontwerp is immers dat vleermuizen een keuze hebben in wáár ze in de kast verblijven: aan een warmere of koelere zijde van de kast. Het zal nog wel even duren voordat we daadwerkelijk kunnen vaststellen en aantonen dat dat gebeurt, maar  daar gaan we de komende tijd veel aandacht aan geven.

De stadsecoloog van Almere, Ton Eggenhuizen verwacht dat we hier de volgende vleermuizen zullen kunnen gaan aantreffen:

Bewoning

Op 22 september 2016, véél eerder dan verwacht troffen we de eerste sporen van bewoning in de vorm van uitwerpselen aan:

20160922 Bewijs Kemphaan.JPG

Op 29 mei 2017 hebben we met een endoscoopcamera deze foto gemaakt van het bewijs van bewoning:

20170529 eerste bewoner

Deze kast is in 2017 opgenomen in de monitoring door studenten van Hogeschool Aeres die dit rapport hebben opgeleverd.

Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2021   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER