Vleermuiskelders

Omdat er 's winters nauwelijks insecten rondvliegen, houden de in Nederland en België voorkomende soorten een winterslaap, waarbij ze hun metabolisme tot een uiterst laag pitje terugdraaien en hun lichaamstemperatuur maar net boven het vriespunt blijft. 


Vleermuiskelder principe.jpg

Een ijskelder. Bron: www.vleermuizeninfo.be

Om te overwinteren zoeken vleermuizen graag een rustige, veilige omgeving met een stabiel klimaat. Koel, vorstvrij en niet te droog. Natuurlijke grotten bijvoorbeeld, maar die hebben we niet in de Flevopolders. En we hebben ook geen ijskelders zoals die op oude landgoederen in de rest van Nederland her en der wel voorkomen. 

Nieuwbouw

IMG 1154.JPGVleermuiskelder-2.jpgVleermuiskelder-1.jpg

Om in de Flevopolders overwinteringsverblijven voor vleermuizen te realiseren, moeten we de handen uit de mouwen steken, en iets nieuws gaan bouwen. Bijvoorbeeld door het ingraven van betonnen "duiker-elementen", en die met een dikke laag aarde af te dekken. 

De foto's hiernaast maken duidelijk hoe zo'n kelder er dan uit kan zien.

In samenwerking met onze partners en sponsors wordt nu onderzocht of, en zo ja; waar we zo'n nieuw winterverblijf kunnen realiseren. 

Daarbij dienen we niet alleen rekening te houden met de potentiële aanwezigheid van vleermuizen en hun behoefte om hier te overwinteren, maar ook met de inpassing in het Flevolandschap. 

Knardijk

De Knardijk is aangelegd als de zuidelijke buitendijk van de droog te leggen polder Oostelijk Flevoland, die in 1957 werd drooggelegd. De Knardijk dankt zijn naam aan de vroegere ondiepte de Knar in de Zuiderzee waarop de dijk deels is aangelegd. Tot aan de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in 1968 beschermde de Knardijk Oostelijk Flevoland tegen het water van het IJsselmeer. Met de drooglegging van Zuidelijk Flevoland is de dijk minder belangrijk geworden. Nu heeft hij enkel nog een compartimenterende werking in geval dat zich in een van beide polders een overstroming voordoet. 

Bewoners en organisaties in Flevoland worden in 2019 opgeroepen om mee te denken over nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere Flevolandse dijk. Wij hebben voorgesteld om in de Knardijk een vleermuiskelder te realiseren.


Ambities

Vóórdat we de volgende stappen kunnen zetten om een vleermuiskelder te realiseren, hebben we nog vele vragen te beantwoorden, toestemming van de betrokken eigenaren, beheerders en organisaties te verkrijgen, en de nodige financiële middelen te verwerven.

 

Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2019   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER