Vleermuizen in Nederland

Wikipedia geeft aan dat we in Nederland de volgende vleermuissoorten kunnen aantreffen:

Familie Gladneuzen (Vespertilionidae)

Geslacht Myotis

Geslacht Nyctalus

Geslacht Eptesicus

Geslacht Pipistrellus (dwergvleermuizen)

Geslacht Plecotus (grootoorvleermuizen)

Geslacht Vespertilio

Geslacht Barbastella

Op www.vleermuis.net staat ook veel informatie, waaronder geluiden om vleermuizen te herkennen.

Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2019   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER